Gratis inzicht over het gedrag van je kind en hoe aanraken en fysiek contact helpend kunnen zijn.